Облачни решения и услуги

Какво е облачна услуга?

Терминът „облачни услуги“ е широкообхватен и описва всички услуги, предоставяни при необходимост на компании чрез интернет. Те са предназначени да осигурят лесен и бърз достъп до приложения и ресурси, без да е необходима вътрешна инфраструктура или хардуер. Услугите са широкообхватни – от проверка на имейла до кооперация по документи. Повечето служители използват облачни услуги през целия работен ден, без дори да го осъзнават.

Как работят облачните услуги?

Облачните услуги се управляват изцяло от доставчици на конкретното приложение. Те се предоставят на клиентите по цял свят от централизирани сървъри, така че няма нужда вие да поддържате приложенията си локално.

Архивирането в облак – една от най-използваните услуги.

Архивирането в облак е услуга, при която данните и приложенията се съхраняват и на отдалечен сървър. Фирмите избират да имат резервно копие, за да поддържат файловете и данните лесно достъпни в случай на повреда, прекъсване или природно бедствие. Възстановяването им се извършва изключително бързо и лесно – чрез уеб браузър или приложение на доставчика на услугата.

Архивирането е необходимост за много организации, тъй като те съхраняват повечето или всичките си критични за бизнеса данни и приложения на облачни сървъри. Архивирането на предприятия не само съхранява файлове, но осигурява непрекъснатост на бизнеса, като поддържа корпоративните операции.


IT аутсорсинг на изключително високо ниво

Свържете се с нас, за да помогнем на бизнеса Ви да подобри своите процеси.

Ticket